Repozitionare imobil

Documentatia de repozitionare a unui imobil (teren cu/fara constructii) este o documentatie intocmita la cerere sau din oficiu si face parte din categoria documentatiilor pentru actualizarea informatiilor tehnice cadastrale ale imobilelor inscrise in sistemul integrat de cadastru si carte funciara.
La cererea persoanelor interesate sau la cererea oficiului teritorial, documentatia de repozitionare se intocmeste de catre o persoana autorizata. Din oficiu, documentatia de repozitionare se intocmeste de catre inspector, in baza unui referat aprobat de inginerul sef.
Prin cererea de repozitionare se pot efectua simultan si alte operatii de actualizare a informatiilor tehnice.
Conform art.113 alin.1 din Ord.700 “rectificarea erorii de inregistrare in planul dacastral digital, eliminarea golurilor si suprapunerilor din baza de date, respective rectificarea coordonatelor, se realizeaza prin repozitionare”.
Operatiunea de repozitionare este diferita de operatiunile de modificare limite imobil sau modificare suprafata imobil (desi repozitionarea poate implica modificarea suprafetei si/sau modificarea limitei imobilului) datorita faptului ca se realizeaza fara acordul proprietarului. Repozitionarea presupune, individual sau cumulat, aplicarea unor rotatii, translatii sau modificarea geometriei imobilului anterior receptionate.
Conform art.113 alin.3 din Ord.700 “modificarea geometriei poate duce la modificarea suprafetei imobilului cu pana la ±2% din suprafata masurata inscrisa in cartea funciara”.
Documentatia de repozitionare la cerere contine:
a. borderoul
b. cererea de receptie si inscriere – Anexa 1.31
c. inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate
d. calculul analitic al suprafetelor
e. memorial tehnic care va contine si date cu privire la necesitatea repozitionarii
f. copia planului de amplasament si delimitare a imobilului receptionat anterior
g. planul de amplasament si delimitare a imobilului
h. fisierul .cpxml

No Comments Yet.

Leave a comment