Certificat energetic

Incepand cu data de 20 iulie  2013 certificatul de performanta energetica a devenit obligatoriu prin lege pentru tranzactiile de vanzare- cumparare si inchiriere.

Avem personal autorizat ca expert de gradul I si acordăm discounturi în cazul lucrărilor ce vizează un număr mai mare de imobile.

Certificatele de evaluare se eliberează beneficiarului în maxim 24 - 48 de ore de la primirea documentelor solicitate.

Asiguram livrare la sediul firmei sau la locatia clientului .

Preţuri practicate de noi sunt:

APARTAMENTE INDIVIDUALE:

 
Tip locuintaPret RON
Garsoniera 160 RON
Apartament 2 camere 200 RON
Apartament 3 camere 230 RON
Apartament 4 camere 260 RON

CASE, VILE INDIVIDUALE, VILE CUPLATE (DUPLEX

Suprafata totala construita desfasurataPret RON
sub 100 mp 300 RON
101 - 200 mp 300 - 400 RON
200 - 300 mp 400 - 500 RON

Pentru suprafete care depasesc 300 mp pretul este negociabil in functie de fiecare caz in parte.

Mai jos regasiti va rog extras din legea 159 care reglementeaza certificatul energetic:

Extras din Proiectul de lege nr. 159/2013 privind performanţa energetică a clădirilor, aprobat de Guvern 

Art.13(1)

Certificatul de performanta energetica a cladirii, denumit in continuare certificat, valabil 10 ani de la data emiterii, se elaboreaza cu respectarea legislatiei in vigoare pentru cladirile  care se construiesc, sunt vandute sau inchiriate.
Art.1 Pentru cladirile sau unitatile de cladire care se vand sau se inchirieaza, investitorul/proprietarul/administratorul este obligat sa puna la dispozitia potentialului cumparator sau chirias, dupa caz, anterior perfectarii contractului, o copie a certificatului, astfel incat acesta sa ia cunostinta despre performanta energetica a cladirii/unitatii de cladire pe care urmeaza sa o cumpere/inchirieze, dupa caz.

Art.2 La incheierea contractului de vanzare-cumparare proprietarul are obligatia de a transmite certificatul, in original, noului proprietar.

Art.3 La data inregistrarii contractului de vanzare - cumparare, respectiv de inchiriere, proprietarul are obligatia de a depune la organul fiscal competent o copie a certificatului energetic, iar originalul va ramane in posesia proprietarului

Art.4 Contractele de vanzare-cumparare incheiate fara respectarea prevederilor art.1, sunt supuse nulitatii relative, potrivit prevederilor Codului civil.

Art 13(2)

Art.1. - Pentru cladirile care se construiesc, certificatul se elaboreaza prin grija investitorului/proprietarului/administratorului, este prezentat de catre acesta, in original, comisiei intrunite in vederea receptiei la terminarea lucrarilor, se anexeaza, in copie, la procesul-verbal de receptie si se constitue in parte componenta a cartii tehnice a constructiei

Art.2 Procesul-verbal incheiat cu ocazia receptiei la terminarea lucrarilor si neinsotit de copia certificatului este nul de drept.     

Art.3 Prin exceptie de la prevederile art.13 (1) in cazul cladirilor care se vand inainte de efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, investitorul/proprietarul/administratorul pune la dispozitia cumparatorului toate datele referitoare la evaluarea performantei energetice a cladirii/unitatii de cladire, cuprinse in documentatia tehnica a acesteia, urmand ca, la receptia la terminarea lucrarilor, sa se aplice prevederile alin.(1)

No Comments Yet.

Leave a comment